Djelatnosti

Udruga Pavenka do sada je provodila akcije na lokalnom nivou te je i na taj način prepoznata u lokalnoj zajednici. Uz svakodnevne radionice koje Udruga organizira u svojim prostorima, uvelike pridaje pozornost i razvoju lokalne zajednice u cjelini, nekolicina akcija koje je Udruga provodila: 

1.Čišćenje potoka Gate – akcija kojom su aktivirane članice i članovi Udruge Pavenka te svojim volonterskim radom očistili prilaz potoku Gati

  1. Organiziranje izložbe ručnih radova Udruge Pavenka
  2. Organiziranje akcija čišćenja divljih odlagališta
  3. Radionice o pravima mladih i njihovo uključivanje u rad lokalne zajednice
  4. Provedba akcije financirana od strane Općine Brinje „Za dobrobit svih nas“
  5. Podrška u organizaciji Udruge PD Škamnica „Izlet na Zarin
  6. Organiziranje dnevnih aktivnosti za osobe 60+ u Općini Brinje financirano preko Ministarstva za demografiju obitelj, socijalnu politiku i mlade
  7. Prijevoz za starije osobe na području Općine Brinje financirano preko Ministarstva za demografiju obitelj, socijalnu politiku i mlade
  8. Uređenje Vidikovca u Brinju – financirano od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
  9. Sportsko – rekreativne aktivnosti i edukacije o EU projektima – financirano od strane HBOR-a, projekt vrijedan 49 600,00 kuna (u tijeku je provedba ovog projekta)

 Obrazovanje, znanost i istraživanje
 Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
 Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje
 Potpora obrazovanju djece i mladih s posebnim potrebama
 Odgoj i obrazovanje za aktivno sudjelovanje u razvoju demokratske kulture
 Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje ljudskih prava
 Poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
 Odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno-kulturne baštine i nacionalnoga identiteta
 Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdrave načine života i očuvanje prirode  

Sjajan posao članica udruge!

 

Ciljevi osnivanja udruge sukladno Statutu

– unapređenje dobrobiti ruralne zajednice i čuvanje, te zaštita kulturne baštine i tradicionalnih običaja žitelja Općine Brinje – glavni cilj Udruge

-podržavanje dostojanstva žene u obitelji i društvu
-poticanje razvoja kreativnosti mladih
-podizanje ekološke svijesti
-njegovanje etnološkog identiteta ruralnog područja na kojem djeluje
-podupiranje i daljnji razvoj gospodarske, društvene , kulturne vitalnosti zajednice
-podupiranje individualnog stvaralaštva članova
 -podržavanje i organiziranje kulturno zabavnih aktivnosti i suradnje s javnošću

Socijalna pomoć i podrška

 Pomoć i podrška starijim osobama,  Pomoć i podrška djeci  Pomoć i podrška mladima  Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti  Pomoć i podrška nezaposlenima  Pomoć i podrška obitelji,  Ostala djelatnosti socijalne pomoći i podrške,

Humanitarna pomoć

 Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih  Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba  Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

Gospodarstvo

Promicanje razvoja socijalnog poduzetništva Ostale djelatnosti socijalnog poduzetništva

Demokratska politička kultura

 Prevencija nasilja,  Volonterstvo,  Promicanje društvene solidarnosti  Interkulturalni dijalog  Poticanje participativne demokracije/ sudjelovanja građana u odlučivanju  Praćenje javnih politika i javno zagovaranje  Razvoj civilnoga društva  Razvoj lokalne zajednice

Održivi razvoj

 Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja  Planiranje razvoja ruralnih područja,  Ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja  Zaštita javnih dobara u ruralnim područjima,  Razvoj društvenog kapitala,  Razvoj ruralnih područja,

Socijalne usluge

 Savjetovanje i pomaganje  Pomoć u kući.  Psihosocijalna podrška  Rana intervencija  Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija,Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi)  Organiziranje slobodnih aktivnosti ,  Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici

Close Menu